Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Missie: preventie en vroegsignalering van kindermishandeling


Naar aanleiding van het recent verschenen indrukwekkende boek 'Het Bevuilde Nest', geschreven door José Al, heb ik een missie. Lees meer

Beschikbaarheid

Vanaf 19 april 2021 ben ik werkzaam als teammanager a.i. Jeugd bij de gemeente Geldrop-Mierlo.
Deze opdracht zal waarschijnlijk tot september/oktober 2021 duren.

Maar ook nadien is er alweer een nieuwe opdrachtgever die wacht. Lees meer

Vooruitblik - Interimair gaat door!

Onlangs reageerde iemand uit mijn netwerk met de hoop dat er na alle terugblikken nog een vooruitblik zou komen… Lees meer

Dankbaarheid en trots, terugblikken op 18 jaar Interimair

  Lees meer

Sociaal Maatschappelijk Ondernemen

Met veel plezier en vooral overtuiging ben ik bijna 20 jaar een zelfstandig ondernemer geweest, die Sociaal Maatschappelijk Ondernemen hoog in het vaandel had staan. Onder het motto ‘gaat het mij goed, dan mogen ook anderen daarin delen’ heb ik vele maatschappelijke organisaties, clubs, individuele en groepsprestaties lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ondersteund op gebied van: Lees meer

Podcast: Ambtenaren zijn net mensen (Sociaal Domein Veldhoven)

Lees meer

Inwoners als basis, niet de wet. Omgekeerde toets Veldhoven.

Lees meer

Veldhoven op avontuur in het sociaal domein

Aan de interim-manager kleeft nog vaak het clichébeeld van de bullebak van buiten die als een olifant in een porseleinkast door een bedrijf of organisatie heen walst. En wat prijs ik me gelukkig dat ik in de afgelopen 18 jaar nooit een opdracht heb gedaan, waarin dit beeld op de voorgrond heeft gestaan. In mijn opdrachten heeft (door-)ontwikkeling en innovatie altijd een centale rol gespeeld. Lees meer

Veldhoven: Het probleem centraal en niet de regeltjes

Lees meer

Van werken word je beter

De beeldvorming over arbeidsmogelijkheden van mensen met een ziekte of beperking, is de afgelopen decennia flink opgeschoven. Waar vroeger gedacht werd dat werken geen optie was voor iemand met gezondheidsproblemen, weten we nu dat het juist een belangrijke factor in zingeving is. Maar om re-integratie succesvol te maken, moeten ketenpartners vanuit overheid, zorg en opleidingen wel de handen ineen slaan. Lees meer

Kansen voor transformatie Sociaal Domein.

De gemeente Zwartewaterland is een kleine gemeente in de kop van Overijssel met 22.500 inwoners, verdeeld over drie kernen. Dankzij korte lijnen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen de kernen, krijgt de transformatie van het sociaal domein vorm en inhoud. Lees meer

Filmpje medewerkers Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland

Als jaarafsluiting 2016 laten de medewerkers van het Sociaal Domein op ludieke wijze zien wat er zowel voor de klant als voor henzelf verandert per 01 januari 2017 als de Centrale Toegang van start gaat en alle medewerkers van het Sociaal Domein, de Algemeen Maatschappelijk Werkers van Stichting De Kern en de GGD-Jeugdgezondheidsmedewerkers alsook de medewerkster van MEE bijeen zitten. Lees meer

Centrale toegang Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland

Per 01 januari 2017 wordt er binnen het gemeentehuis van Zwartewaterland integraal en ontschot gewerkt binnen het Sociaal Domein. Lees meer

Klankbordgroep Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Lees meer

Anders zien, anders denken en anders doen, leidt tot anders zijn

Samen met Ruud van den Tillaar artikel geschreven voor Sociaal Bestek, oktober 2015.
De decentralisaties van de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg zijn weliswaar een feit, maar gemeenten worstelen nog volop met de transformaties.
Iedereen experimenteert en zoekt naarstig naar best practices. Niemand heeft het wiel nog uitgevonden. Lees meer

Artikel Marle Nijhuis in Sociaal Bestek

Uitgeverij Reed Business heeft mij gevraagd een artikel te schrijven t.b.v. Sociaal Bestek over de Participatiewet.
Het leek mij een mooie gelegenheid om de opdracht t.b.v. de gemeente Horst aan de Maas mee af te sluiten en de ontwikkelingen die we daar in gang hebben weten te zetten aan het papier toe te vertrouwen ter inspiratie van andere professionals. Lees meer

Klanttevredenheid gestegen naar gemiddelde van 8,4 over 12 jaar

Onder de tab Klanttevredenheid op de website treft u alle Klanten-Opdracht-Evaluaties over de afgelopen 12 jaar.
Trots op alle resultaten, maar deze valt niet meer te overtreffen... Lees meer

Uitvoeringsconcept Horst aan de Maas landelijk in de picture

Trots op het gegeven dat het mooie uitvoeringsconcept van Horst aan de Maas landelijke belangstelling heeft. Lees meer

Trots op uitvoeringsconcept WIZ gemeente Horst aan de Maas

Het wordt steeds belangrijker dat sociale diensten aantoonbaar effectief werken. Dat vereist vakmanschap: een methodische aanpak en lerend vermogen. In het programma Effectiviteit & Vakmanschap werken VNG en Divosa met het ministerie van SZW aan onderbouwd en transparant werken in de re-integratiesector. Lees meer

Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht na 4 jr. nog steeds actueel

'Werken aan economische participatie' is een uitgave van Movisie over de 29 best practices, die allen waren genomineerd voor de Participatieprijs 2012. Op het congres  'Iedereen aan de slag - Meedoen naar vermogen, informeren, vernieuwen en verbinden' werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Staatssecretaris Klijnsma. Lees meer

Bedrijfspresentatie

Lees meer

Video van 10-jarig bedrijfsjubileum Interimair

Op 08 september 2012 werd onder uitzonderlijke weersomstandigheden het 10-jarig bedrijfsjubileum van Interimair gevierd met een geweldige boottocht over de Overijsselse Vecht en aansluitend een BBQ op een prachtig terrasschip.
Tevens werd het Ronald McDonald Huis Zwolle een cheque overhandigd met een opbrengst van maar liefst € 2.500,00. Lees meer

Interimair schenkt het RMcD Zwolle 2.500,00

Lees meer

MensKrachtPortret van Interimair door Marian Dijksman Management

Lees meer

Een bijzondere toespraak t.g.v. 10-jarig bestaan Interimair

Lees meer

Teamrolprofiel Belbin

Het teamrolprofiel van Interimair (april 2008): Lees meer

Schiedams project succesvol geeindigd

Dit succesvolle project is in 2010 beëindigd als project, maar niet nadat de gemeente Schiedam besloot om de aanpak en klantbenadering van dit project binnen heel Werk & Inkomen in te voeren. Lees meer

Nieuwsbrief LinkedIn groep Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht

Welkomstbrief t.b.v. de leden van de LinkedIn groep 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht', zie bijgevoegd bestand. Lees meer

Koninklijke belangstelling voor project Interimair

Interimair Raalte heeft tijdens het jubileumcongres van DIVOSA (vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken) donderdag 11 juni in de Jaarbeurs Utrecht het door haar ontwikkelde project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ mogen presenteren aan Hare Koninklijke Hoogheid prinses Máxima. Lees meer

Gemeente Schiedam zet door Interimair ontwikkelde methodiek in

De gemeente Schiedam wil na de herstructurering van de afdelingen Werk en Inkomen, de door Interimair ontwikkelde methodiek en klantbenadering van het succesvolle project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' breed inbedden in haar organisatie. Lees meer

Voordracht Zorgmanager van het jaar 2010

De projectmedewerkers van het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' hebben Interimair voorgedragen als Zorgmanager van het jaar 2010. Lees de voordracht in het PDF-bericht. Een bestuurder of manager die in aanmerking wenst te komen voor de titel beschikt over stevige leiderschapskwaliteiten. Lees meer

Project Interimair genomineerd voor Innovatie Award

Op 06 november 2009 is het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' van de gemeente Schiedam samen met 5 initiatieven uit andere gemeenten genomineerd voor de Innovatie Award Grote Gemeenten 2009. Lees meer

Schiedam krijgt waardering van Ministerie SZ

Het project ‘MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT’ van de afdelingen Werk en Inkomen is volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Het project is een van de 6 best practices t.b.v. de doelgroep 'langdurig werklozen'. Lees meer

Voordrachten nominatie Raalter Ondernemer van het Jaar (2008)

Helaas, het heeft de jury NIET behaagd om Interimair te nomineren als Raalter Ondernemer van het JAar 2008. Desalniettemin ben ik bijzonder trots op de vele voordrachten. Voor mij zijn ze niet minder waardevol. Onderstaande voordrachten zijn met instemming van de betrokkenen hier opgenomen. Lees meer

Opening nieuw kantoor Interimair

Met enige trots is op 8 september 2006 onder grote belangstelling het nieuwe kantoor van Interimair in Raalte geopend. Onder een stralende zon is samen met een groot aantal aanwezigen getoast op deze bijzondere stap in de groei van Interimair. Lees meer

Interimair zamelt geld in voor goede doelen

Tijdens de opening van het nieuwe kantoor van Interimair is er geld ingezameld voor twee goede doelen, te weten het hospice Midden Salland en het Bamboeproject van de BBI op de Filipijnen. De opbrengst bedroeg maar liefst 3.000,00 euro en gaat in beide doelen met zekerheid goed gebruikt worden. Nogmaals bedankt Interimair al haar relaties die deze gulle gift mede mogelijk hebben gemaakt. Lees meer

Overhandiging nieuwe tafels aan de Eeshof

Interimair overhandigt in april 2006 nieuwe tafels aan de Meerzorg van de Zorggroep Sint Maarten, locatie de Eeshof Tubbergen. De ouderen zijn er bijzonder blij mee. Lees meer

x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord