Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Vooruitblik - Interimair gaat door!

Onlangs reageerde iemand uit mijn netwerk met de hoop dat er na alle terugblikken nog een vooruitblik zou komen…

Nu was ik nog lang niet aan het eind van de terugblikken op de afgelopen 18 jaar.
Toch heb ik na ampele overwegingen een besluit genomen waarvan velen niet vreemd op zullen kijken, maar dat desondanks voor mij iets meer betekende dan menigeen zou denken… IK GA VOORALSNOG NIET MET ‘PROEFPENSIOEN’! 

Een van de redenen is het gegeven dat corona een forse impact heeft op iedereen, ook op mij. In die zin dat nagenoeg niets van de activiteiten die ik tijdens mijn aanstaand proefpensioen wilde oppakken kan, mag en/of verantwoord is en het op dit moment ook niet duidelijk is hoelang dit gaat duren.
En als je dan al jaren roept dat je de mooiste baan van de wereld hebt die er is en je werk nog steeds met heel veel plezier doet en megatrots bent op je bedrijf, dan kan het niet anders dan dat na weging van de diverse factoren de balans uitslaat naar doorgaan…
Dit betekent voor mij ook dat ik mijn deelname aan de klankbordgroep van de opleiding Social Work deeltijd van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de commissie Vakmanschap van Divosa nog even voortzet en dat ik onverstoord doorga met mijn missie om vernieuwingen en professionalisering in ons vak te bewerkstelligen onder het motto ‘werken volgens de bedoeling’ wat uitdaagt tot ‘Anders kijken, anders denken en anders doen’. Deze activiteiten dragen ertoe bij dat ikzelf geprikkeld blijf en wordt uitgedaagd om te halen en te brengen, breder dan alleen in mijn opdracht die ik op dat moment doe. Bovendien zijn het fijne netwerkcontacten.

De enige restrictie die ik aanbreng is dat ik alleen opdrachten wil doen, waarvoor ik echt warm kan lopen en die in ieder geval verandering/vernieuwing betekenen en voor mij een uitdaging vormen.


Alle nieuwsberichten weergeven
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord