Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Missie: preventie en vroegsignalering van kindermishandeling


Naar aanleiding van het recent verschenen indrukwekkende boek 'Het Bevuilde Nest', geschreven door José Al, heb ik een missie.


We weten inmiddels dat het effect van iedere vorm van misbruik diep onder de huid gaat zitten. Cijfers wijzen uit dat de complexe jeugdzorgtrajecten maar ook de intensieve individuele begeleidingstrajecten vanuit de Wmo voor een groot deel worden ingezet voor kinderen/volwassenen die slachtoffer zijn van een vorm van misbruik dat niet (vroegtijdig) gezien/gehoord is. 40% van de kinderen die in 2016 gesloten jeugdhulp ontvingen, kreeg deze hulp (mede) naar aanleiding van seksueel geweld.
 

     Binnen het Sociaal Domein richten we ons nu veelal
     op het bedenken van creatieve oplossingen om via 
     inkoopstrategieën en andere (technische)
     systeemtheorieën de sterk oplopende kosten aan
     de achterkant beheersbaar te maken.

     Maar wat zou er gebeuren wanneer gemeenten en
     zorginstellingen samen meer vanuit vertrouwen
     zouden werken en werkelijk aan die voorkant meer
     in elkaar zouden gaan investeren?
     

Als we de koerswijziging willen maken naar het werken volgens de bedoeling, dan vraagt echte preventie en vroegsignalering dat we niet langer wegkijken van deze maatschappelijke problematiek.

 
Jos de Blok (van Buurtzorg) is van mening dat als preventie echt geintegreerd zou zijn in het zorgstelsel, dat dat zou leiden tot zeker 30 procent minder zorgkosten. Ik denk dat hij daarin weleens gelijk zou kunnen hebben...

Dat betekent wel dat de professionals meer zouden moeten inzetten op (h)erkenning en bespreekbaar maken van deze maatschappelijke problematiek, ook bij diegenen bij wie je het 
niet zou verwachten! En dat vraagt lef en moed...    

Voor meer informatie kijk op de website van José Al www.dewegnaarbinnen.nl 

     
Gedicht 'Stil' van José Al
op muziek van Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor, gespeeld door Jorge Corral González 


 


Alle nieuwsberichten weergeven
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord