Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Interimair ondersteunt instellingen in het Sociaal Domein door middel van:

  • Interim management op operationeel-tactisch (middenmanagement) niveau

  • Individuele coaching van uitvoerend medewerkers en beginnend leidinggevenden

Gemeenten en Zorginstellingen worden meer en meer afgerekend op de resultaten van hun zorg- en dienstverlening. Het ombuigen van aanbodgerichte naar vraaggerichte sturing en het omgaan met marktwerking vragen veel van uw medewerkers en management.

Andere houding
Leidinggevenden hebben de handen vol aan het sturen en coachen van medewerkers die aan deze veranderende eisen van transformatie moeten voldoen. Een andere manier van zorg- en dienstverlenen vraagt immers om een andere houding en daarmee overeenkomstig gedrag van uw medewerkers.

Veranderbereidheid
Succesvolle veranderingen komen tot stand door externe druk en interne ambitie enerzijds (nut, noodzaak) en anderzijds door veranderbereidheid en verandervermogen (kwaliteit).
Professionaliteit, effectiviteit, efficiency, meetbaarheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit zijn hierbij de belangrijkste speerpunten.

Cultuuromslag
Veel organisaties zijn maar moeizaam in staat de hiervoor noodzakelijke cultuuromslag te maken. De arbeidsmarkt toont een schromelijk tekort aan jonge en dynamische medewerkers die met hun competenties in de zorg en in de lokale overheid een interessante werkgever zien.
Spanningsvelden, die voor Interimair elke dag opnieuw een uitdaging vormen.

Klantgericht
Interimair combineert een coachende en directieve stijl van leidinggeven en streeft naar bedrijfsmatigheid, kwaliteit, klantgerichtheid en resultaat. 
Daarnaast is er zeker oog voor het relationele en persoonlijke aspect van uw medewerkers.

x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord