Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Interimair biedt individuele coaching voor uitvoerend medewerkers en beginnend leidinggevenden.

Sociale zekerheid en zorginstellingen zullen, met alle op hen afkomende ontwikkelingen, steeds meer accenten moeten gaan leggen op een gezonde bedrijfscultuur, de resultaten en de gewenste effecten.
Veel medewerkers hebben moeite met deze omslag.

De invoering van casemanagement en vraaggerichte sturing vragen een geheel andere opstelling richting de klant dan velen gewend waren.
Voor operationeel leidinggevenden betekenen deze veranderingen een duidelijker en daadkrachtiger aansturing van de uitvoerend medewerkers.

Hier liggen mooie kansen!
Individuele coaching kan helpen bij het (her)ontdekken van de eigen innerlijke kracht en bezinning op de loopbaan. Het biedt een antwoord op specifieke vragen omtrent de eigen persoonlijke werksituatie.

Coaching sluit aan bij wat iemand nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar werk. Het gaat erom ‘het beste uit iemand te halen’ en de betrokkene zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De effecten van coaching zijn terug te vinden in de vorm van nieuwe inzichten, betrokkenheid, houding en vaardigheden en een toename van professionaliteit.
Doel van de coaching is het realiseren van één of meer organisatiedoelen, maar zeker ook het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord