Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor)activiteiten dat zich uitstrekt over de volgende thema's van regionaal tot internationeel niveau:

 1. drie bijzondere projecten ten afscheid 
 2. cultuur
 3. educatie in ontwikkelingslanden
 4. gezondheid in Nederland
 5. gezondheid in ontwikkelingslanden
 6. kinderen in achterstand in Nederland
 7. kinderen in achterstand in ontwikkelingslanden
 8. muziek
 9. natuur
 10. ontwikkelingshulp
 11. sport
 12. welzijn van ouderen in Nederland
In de afbouwfase van mijn onderneming wil ik voorafgaand aan mijn ‘proef-pensioen' een drietal bijzondere sponsordoelen toevoegen.

De Fleur Bloemen Stichting

Op 04 maart 2020 hebben maar liefst 13 belangstellende basisscholen in de Gemeente Raalte een prachtig en indrukwekkend tekstbord overhandigd gekregen van de Fleur Bloemen Stichting, gesponsord door Interimair. 
De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. De stichting maakt pesters bewust van de mogelijke gevolgen van pestgedrag door het geven van voorlichting op scholen en bij verenigingen. Het verschil tussen plagen en pesten is een belangrijk onderdeel hierbij. 
 
Ook worden slachtoffers van pesten actief doorverwezen naar hulpverlenende instanties, die door het Nederlands jeugdinstituut als effectieve interventie zijn erkend. Voorts bieden zij een luisterend oor voor de slachtoffers en hun omgeving. 
 
Fleur Bloemen was een prachtig meisje van 15 jaar.
Een leergierig, slim, mooi maar bovenal gevoelig meisje. Een meisje met toekomstdromen. Dol op kinderen en zingen. Opgegroeid net buiten Meppel in de gemeente Staphorst samen met haar ouders en 2 broers. Een nieuwsgierig, behulpzaam kind dat altijd voor iedereen klaar stond. Ze zat in het examenjaar van het AOC-Terra en deed de richting VMBO-TL. Haar toekomstdroom was om iets met kinderen te gaan doen. Niets stond deze droom eigenlijk in de weg, wat betreft haar schoolprestaties. Echter speelden er conflicten/pesterijen met medescholieren waar haar familie niet van op de hoogte was gebracht. Deze conflicten haalden oude wonden open waar Fleur niet mee om kon gaan en een drastisch besluit heeft genomen.
 

Mijn leven in een zorginstelling

'Ik ben door alle hulp, zowel in de jeugd als in de volwassenenzorg, gekomen waar ik nu ben. Daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Natuurlijk is het vaak moeilijk geweest en echt niet makkelijk, maar toch heb ik het allemaal maar mooi geflikt!' Een citaat uit het autobiografische boek van Angelique Kesselaar 'Mijn leven in een zorginstelling'.

Een ode aan Ambiq, specialist LVB, de vele geweldige zorgverleners en natuurlijk aan mensen zoals Angelique.

Blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan de totstandkoming van dit boek en daarmee een tweede prachtig sponsordoel heb gevonden in mijn afrondende fase.

Helaas kon de boekpresentatie eind maart 2020 geen doorgang vinden. Toch benieuwd naar het boek? Stuur haar een berichtje via https://www.facebook.com/Mijn-leven-in-een-zorginstelling-106332280934301/

 

Het derde bijzondere sponsordoel

Inmiddels is ook het derde sponsordoel gevonden.

Hierin komen veel kernwaarden van mij als mens en ondernemer samen: bewustzijn, bezieling, bloei, daadkrachtig, dankbaarheid, drive, enthousiasme, groei, inspiratie, inzicht, leefstijl, ondernemend, ontwikkelen, optimisme, passie, persoonlijke ontwikkeling, plezier, presteren, respect, resultaat, uitdaging, veranderen, volharding, wilskracht.

Nadere info volgt t.z.t.

Hoftheater

HOFinSalland is een brede Cultuurorganisatie met verschillende divisies. Voor culturele zaken kan heel Salland namelijk bij ons terecht: 
Bij het HOFtheater kan iedereen terecht voor een uitgebreid aanbod van professionele theatervoorstellingen;
 
Bij HOFverhuur kunnen verenigingen en bedrijven de theaterzaal en andere ruimtes van het HOFtheater huren met bijbehorend advies en begeleiding;
 
Bij HOFadvies kunnen (amateur) verenigingen en culturele organisaties terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld subsidieaanvragen, ledenwerving of publiciteit;
 
HOFeducatie informeert leerlingen uit het basisonderwijs en naschoolse opvang over kunst en cultuur.
 
Al eerder was Interimair een van de hoofdsponsoren van dit prachtig knusse theater.
Sinds de complete verbouwing waarbij een schitterend vernieuwd theater herrees, is Interimair een van de zogeheten 'steunpilaren'.
Recent is het sponsorcontract met 3 jaar verlengd.
 

Salland Midzomerfestival

Salland Midzomerfestival, dat zaterdag werd gehouden op kasteel het Nijenhuis. Dat ligt dicht bij Heino, maar op grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Wervelende shows, jazz, folk en gipsymuziek, een videospecial, een multidisciplinaire performance, klassieke topconcerten, salonmuziek en regionale toppers.

Cultuurboerderij Strunk

De oude Saksische boerderij 'Erve Strunk' is naast oudheidkamer en danshuis van Ralda ook dé plek in Raalte voor allerlei culturele en historische activiteiten, zoals concerten, muziekles, workshops, lezingen e.a.

Stöppelhaene, het Sallands oogstfeest

Waar is dat begonnen? Waar komt de naam vandaan? En was het altijd al zoals het nu is? Wanneer het echt begon, dat is niet zo moeilijk: dat was in 1951. Maar of het feest altijd was, zoals het nu is, dat is al wat lastiger. De tijd verandert Stöppelhaene, maar van meet af aan was het een feest waar de fles bij op tafel kwam en waar mondharmonica en trekzak op menig deel van de boerderij klonk. Maar waar die naam vandaan komt, daar zijn streekkenners, cultureel antropologen en historici het tot op de dag van vandaag niet over eens.
 
Stöppelhaene werd in 1951 voor het eerst officieel gehouden. Maar het was geen staande start. Al jaren was het feest op het platteland en de bijbehorende dorpen zo aan het eind van de zomer. De oogst was binnen, het werk was af. Tijd voor een feest. Maar ook tijd om aan de armen te denken. Het laatste deel van de oogst was voor de armen. Die traditie is met de komst van Stöppelhaene omgezet in een Sallands oogstfeest.

Buglas Bamboo Institue Philippines

Bamboo has received enormous attention within the last decade as an alternative material for construction, interiors, furniture, and other special manufacturing items. As carbon trade has globally become an incentive for planting renewable resources, bamboo has achieved additional value. Bamboo minimizes carbon dioxide gases and generates up to 35% more oxygen than equivalent stand of trees, so the scientific fact related to the green house effect and its consequences to climate change.
 
Buglas Bamboo, located in Dauin, Negros Oriental, Philippines, is already aware about these facts since 1995. Buglas Bamboo is exemplary by showing the long process of advocating the sustainable idea of bamboo for social, environmental and economic progress for the rural population. The initial idea was to help farmers get additional income by semi-industrial development in a remote area. Farmers should have learnt to use bamboo as a resource; a whole bamboo pole should be used in its entirety.
 
 
 
 

Stichting Projecthulp Suriname (SPS)

Stichting Projecthulp Suriname (SPS) is een onafhankelijke stichting voor en door vrijwilligers en bestaat sinds 2005. SPS is de enige organisatie die zich specialiseert in vrijwilligerswerk in Suriname. De stichting heeft als doel het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in Suriname en het vergroten van de culturele uitwisseling, kennisoverdracht en samenwerking tussen Suriname, Nederland en België. Het ondersteunen van projecten gebeurt door de bemiddeling en plaatsing van enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers. De projecten bevinden zich in Paramaribo, in de districten en in het binnenland van Suriname. SPS biedt sociale, educatieve, ecologische, agrarische, toeristische en klusprojecten.
 
De projecten die SPS in Suriname ondersteunt, moeten een bijdrage leveren aan de sociale en/of economische ontwikkeling van Suriname. SPS gaat samenwerking bij de projecten aan voor de lange termijn en streeft naar continuïteit in de plaatsing van vrijwilligers. De SPS- vrijwilliger zal geen functie vervullen, die vervuld kan worden door Surinaamse inwoners.

Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren

De stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren werd in 1988 opgericht met als doel het tegengaan van druggebruik onder jongeren. Centraal bij alle door DPJ ontwikkelde activiteiten staat het streven om nieuwsgierige, experimenteergrage kinderen af te houden van het eerste druggebruik. In onze benadering naar jonge mensen stellen wij daarom voorop dat het leven zeer de moeite waard is; zozeer zelfs, dat het niet aangaat dit door diverse opiaten die uiterst schadelijke 'bijwerkingen' hebben, te laten verwoesten. DPJ realiseert al jaren succesvolle filmprojecten welke deel uitmaken van een lespakket dat onder scholen wordt verspreid.

Hospice De Cirkel, terminale zorg Raalte

Stichting De Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de terminale fase van hun leven, zowel bij de mensen thuis als in ons hospice in Raalte.
 
Interimair draagt De Cirkel een warm hart toe en heeft al diverse keren gesponsord.
 

Hospice Noetsele Hellendoorn

Hospice Noetsele levert palliatieve zorg: zorg voor ongeneeslijk zieke mensen die in hun laatste levensfase zijn.
 
Hospice Noetsele is een gerenoveerde villa in een bosrijke omgeving, waar men in alle rust en waardigheid met de juiste zorg de laatste levensfase kan afsluiten in een gastvrije sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.
Hospice Noetsele is gehuisvest op het terrein van verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn.
 
Er is plaats voor vier gasten. Elke gast heeft de beschikking over een ingerichte zit/slaapkamer. Het is mogelijk de kamer met persoonlijke spullen gezellig te maken. Ale gastenkamers bevinden zich op de begane grond en hebben uitzicht op een prachtige omgeving.
Gasten kunnen gebruik maken van de huiskamer en de keuken.
Het Hospice heeft een mooie, ruim aangelegde tuin. Hiervan wordt door de gasten en hun bezoek regelmatig gebruik gemaakt.

Alpe d’HuZes

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto 'opgeven is geen optie' op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d'Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.
 
De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten goede aan de door KWF en Alpe d'HuZes benoemde doelen, in overeenstemming met de principes van Alpe d'Huzes: antistrijkstokbeleid en integriteit.

Stichting Kika

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.
Meer specifiek streeft KiKa naar:
 • Verhoging van de genezingskans.
 • Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
 • Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Stichting Pink Ribbon

Stichting Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex) borstkankerpatiënt.

Stichting A Sisters Hope

Stichting A Sister's Hope haalt gelden op voor wetenschappelijk onderzoek om levens te redden van mensen met borstkanker. Dit doen we o.a. door het organiseren van evenementen. Inmiddels organiseren steeds meer mensen evenementen voor sitchting A Sister's Hope en zijn er bedrijven die donaties inzamelen omdat ze iets voor het goede doel willen doen. Zodoende is de stichting uitgegroeid tot een sterke mooie stichting die inmiddels in 9 jaar 4,68 miljoen euro heeft opgehaald en vele onderzoekers blij heeft gemaakt.

HomeRun Zwolle, team DoorZwolle

Met elkaar iets geweldigs neerzetten, elkaar er doorheen slepen, lachen, bikkelen en doorbijten, vechten tegen de elementen. Dát is HomeRun: dé sponsorloop van het Ronald McDonald Kinderfonds. Deelnemers lopen in teamverband 240 kilometer hard in 24 uur. Dag en nacht, in weer en wind. Dat éne doel houdt hen op de been: geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Huizen, zodat ouders dicht bij hun kind in het ziekenhuis kunnen zijn.
 
Want Home is where the heart is…
Daarom gaat de route van HomeRun 2018 in de vorm van een hart, dwars door Nederland. De start en finish zijn in Utrecht. Klik hier voor meer informatie over de route. 
 
Doe ook mee, beleef HomeRun en schrijf je nu in voor de 2e editie van deze unieke sponsorloop op 23 & 24 juni 2018.

Stichting LEF Raalte!

Stichting Lef Raalte stelt zich ten doel het ondersteunen van, het deelnemen aan en/of organiseren van evenementen ten behoeve van bij voorkeur regionale goede doelen. In het bijzonder het ondersteunen van deelname door Team Lef aan de jaarlijks door de stichting Roparun Evenementen georganiseerde estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Daarnaast stelt Stichting Lef Raalte zich mede als doel dat een deel van de door Team Lef! gegenereerde opbrengsten regionaal worden besteed in het gedachtegoed van de Roparun!

Stichting Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. 
 
Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden.
 
Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin.
 
Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

KWF Kankerbestrijding

KWF kankerbestrijding is een van de initiatiefnemers en financierder van kanker.nl. KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Ons doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Om dit te bereiken werven we fondsen waarmee we onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.
 
Onderzoek toont aan dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke oorzaak zijn van kanker. Daarom beschermen we specifiek de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van roken en geven we voorlichting over verstandig zonnen. Op het platform Kanker.nl ondersteunen we patiënten en hun naasten met betrouwbare en actuele informatie, forums van lotgenoten en lopende onderzoeken.
 
Daarnaast gebruiken we onze positie en ons netwerk om de effectiviteit van kankerbestrijding te vergroten. Om dat te realiseren proberen we het beleid van overheid, zorgsector en bedrijfsleven te beïnvloeden. Samen met wetenschap, zorgsector, overheid en bedrijfsleven én met onze 100.000 vrijwilligers en één miljoen donateurs, groot en klein, zorgen we ervoor dat er een dag komt dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Samen komen we steeds dichterbij.

Hartstichting

De Hartstichting zet zich in om hart- en vaatziekten te verslaan. We financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan patiënten en zetten ons in voor een hogere overlevingskans bij een hartstilstand.
 
Elke dag overlijden er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten in Nederland en in totaal zijn er ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Hun leven is vaak van de ene op de andere dag compleet veranderd. Dit treft niet alleen henzelf, maar ook hun dierbaren.
 
Met hulp van onder meer donateurs, wetenschappers en vrijwilligers gaan we de strijd aan tegen hart- en vaatziekten.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Cordaid

Wij streven naar een wereld waarin we onze Global Common Goods delen, met ruimte voor diversiteit en voor bloeiende gemeenschappen waarin mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in de wereld.
 
In bloeiende gemeenschappen delen mensen waarden, belangen en een gemeenschappelijk doel. Bloeiende gemeenschappen zijn ruimtes waar mensen kunnen leven in waardigheid en veiligheid en met de vrijheid om zich uit te spreken. Zij hebben toegang tot hoogwaardige en betaalbare basisdiensten, zoals gezondheidszorg.
 
Een bloeiende gemeenschap biedt haar mensen mogelijkheden om hun potentieel te realiseren en deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en spirituele leven.
 
Onze missie
 
Wij streven naar de transformatie van samenlevingen over de hele wereld naar rechtvaardige, open en duurzame gemeenschappen. Daarom opereert Cordaid internationaal en werkt consequent samen met lokale partijen aan ontwikkeling van onder af. Financiële innovatie en sociaal ondernemerschap kenmerken onze aanpak.

Jantje Beton

Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen  niet genoeg gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leervermogen is ongekend.
 
Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt.
 
Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.
 
Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.
 
Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

Sterren stralen

In Nederland groeit 11% van de kinderen op in armoede. In die gezinnen is er onvoldoende geld voor voedsel, kleding of een verwarmd huis. Meedoen op school, lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is voor deze kinderen geen vanzelfsprekendheid.
 
De Stichting Sterren Stralen - een initiatief van Rotary Club - zet zich in voor deze kinderen. Dit zijn kinderen uit gezinnen die om wat voor reden dan ook in zwaar weer verkeren. Vaak worden de wensen van kinderen dan sluitpost. Ten opzichte van leeftijdgenoten kunnen zij minder vaak meedoen, krijgen ze minder en voelen zij zich ook minder. Deze kinderen krijgen met Sinterklaas of Kerst een mooi cadeau en het gezin ontvangt een gezellig pakket met lekkere etenswaren. Ook met andere projecten worden kinderen in de knel gesteund in hun ontwikkeling.

Ronald Mc Donald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, er voor zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Daarom bieden wij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen. ​
 
De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:
 • Focus op welzijn van kinderen
 • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
 • Trouw aan partners
 • Transparant, verantwoordelijk en ethisch
 
Visie:
Voor een ziek kind of een kind met een beperking moeten de aandacht, warmte en nabijheid van ouders vanzelfsprekend zijn.
Dit geeft het kind vertrouwen en kracht wat een goede ontwikkeling bevordert.​
 
Interimair is al jarenlang met overtuiging sponsor van het Ronald Mc Donald Kinderfonds, maar heeft een extra steun aan dit mooie en belangrijke werk gegeven door de opbrengst van het 10-jarig bedrijfsjubileum in 2012 te schenken aan het Ronald Mc Donald Huis in Zwolle.
 

Vereniging Knokkers

De leden van de Vereniging Knokkers zijn mensen die als kind te maken hebben gehad met verwaarlozing en (of) lichamelijk, psychisch, religieus en seksueel geweld van en door ouders en (of) andere volwassenen waarvan zij toen totaal afhankelijk waren.
 
Doelstellingen:
 
 • Door middel van activiteiten en projecten herkenning, erkenning en ondersteuning mogelijk maken voor (volwassen) mensen, die nu lijden onder de gevolgen van ouderlijk geweld en verwaarlozing dat hen als kind ooit overkomen is.
 • Het in de maatschappij signaleren en bespreekbaar maken van de gevolgen van dergelijk geweld op het leven van het betrokken kind nadat het zelf volwassen geworden is.
 • Voorlichting geven over de gevolgen voor mens en samenleving.

Wij doen niet direct aan de bestrijding van volwassen geweld gericht op kinderen. Ook kunnen wij niemand verlossen van de gevolgen er van. Wij kunnen wèl naar elkaar luisteren en elkaar bijstaan.

Uitgangspunt blijft dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen en welbevinden. De leden knokken zèlf voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van hun leven.
 
De leden van de Vereniging Knokkers zijn mensen die als kind te maken hebben gehad met verwaarlozing en (of) lichamelijk, psychisch, religieus en seksueel geweld van en door ouders en (of) andere volwassenen waarvan zij toen totaal afhankelijk waren.

Stichting Voorkom KinderMishandeling (VKM)

Kindermishandeling is een immens maatschappelijk probleem, want

 • het komt op zeer grote schaal voor
 • het vergalt het leven van een kind
 • het laat in het merendeel van de gevallen een leven lang zijn sporen na
 • het schaadt de kwaliteit van de samenleving

Voor de Stichting Voorkom KinderMishandeling is het van belang dat alle beroepsbeoefenaren die in hun werk te maken krijgen met kinderen, weet hebben van kindermishandeling, signalen herkennen, weten wat hen te doen staat als zij vermoeden dat een kind mishandeld wordt, kunnen praten met een kind waaromtrent een vermoeden is, kunnen praten met ouders van wie vermoed wordt dat zij hun kind mishandelen, en kunnen praten met ouders die weliswaar niet mishandelen, maar in reactie op wat hun kind is overkomen (misbruik buiten het gezin), verkeerd kunnen handelen.

Surfsleutel

"Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet". Als die er niet is moet deze gecreëerd worden.
 
Daar waar met kinderen gewerkt en geleefd wordt biedt de Surfsleutel een kindvriendelijk en verantwoord internet. Surfsleutel heeft internetleer- en speelomgevingen ontwikkeld om ouders, leerkrachten en andere professionele opvoeders gereedschappen in handen te geven om kinderen te ondersteunen, helpen en begeleiden bij hun ontdekkingsreis op internet. 
 
Het EU-Kids online project heeft onderzoek gedaan onder ruim 25000 kinderen en ze gevraagd waar ze volgens zichzelf online het meeste last van hebben. Het blijkt te gaan om vier hoofdzaken:
 • Inhoud (20,5%), vooral pornografische inhoud, maar ook geweld scoort hoog
 • Gedrag (19,4%), en dan vooral het gedrag van anderen zoals agressie, pesten, racisme en vervelend taalgebruik
 • Contact (14%), met name volwassenen die ongevraagd en ongewenst contact zoeken
 • Overig (7,7%), risico’s zoals virussen en spam
  (Bron: artikel "Ouders zien online een risico over het hoofd dat kinderen wel dwarszit" van Linda Duits)
Wij vinden het van belang dat kinderen middelen ter beschikking krijgen, waarmee ze zowel op school als in hun vrije tijd onbekommerd gebruik kunnen maken van het internet, zonder dat ze in aanraking komen met de zaken die ze zelf als heel negatief ervaren.
 
Elk kwartaal wordt een Surfsleutel brochure uitgegeven. Deze brochure wordt mogelijk gemaakt door regionale adverteerders en in 17 regio’s verspreid op 25 verschillende basisscholen. Met het verspreiden van deze brochure hopen we de naamsbekendheid van Kinderinternet de Surfsleutel te vergroten en verwerven we de middelen om de Surfsleutel online te houden. De brochure bevat veel informatie over de kinderwebsite www.surfsleutel.nl, maar ook tips voor ouders en kinderen op het gebied van veiliger internetten. Daarnaast spelen we in op actuele onderwerpen zoals het gebruik van sociale media.

Stichting SOS kinderdorpen

Elk kind heeft familie nodig.

Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Door kwetsbare families te ondersteunen om te voorkomen dat hun kinderen er alleen voor komen te staan. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven in een SOS familie.

Stichting Sibusiso

Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is.
 
Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen.

Actie KaDoos

Er zijn in Wit-Rusland meer dan 100.000 wezen. Actie KaDoos heeft contact met 3 weeshuizen (Divin, Kobrin en Telehany). De kinderen in deze weeshuizen zijn tussen de 3 en 18 jaar oud. Deze kinderen ontvangen nauwelijks of geen bezoek. De weeskinderen krijgen nooit een cadeautje met verjaardagen, kerst of andere feestelijkheden.
 
Daarnaast ondersteunen we een aantal arme gezinnen waar simpelweg geen geld is om de kinderen eens te verwennen met een cadeautje.

Save the Children

Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit Verdrag is ook door Nederland geratificeerd en verankerd in de statuten van Save the Children.

Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85% vanuit onze lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede.

Het Britten Jeugd Strijkorkest

Het Britten Jeugd Strijkorkest biedt jonge talentvolle strijkers uit Oost Nederland de kans
hun muzikale talenten op niveau te ontwikkelen. 
Ons motto daarbij is: kwaliteit, warmte,
bezieling en plezier.
Het orkest staat onder leiding van dirigent Loes Visser en er wordt nauw samengewerkt
met het ArtEZ Conservatorium in Zwolle waar wekelijks wordt gerepeteerd.
 
In 2009 ontving Interimair het eerste adoptiecertificaat van deze jonge muzikale talenten, in ruil waarvoor zij een schitterend huisconcert hebben gegeven.
 

Eigen Wiese

Vrouwenkoor “Eigen Wiese” een actief en dynamisch koor in Raalte, dat is uitgegroeid tot een koor dat na 15 jaar haar ‘mannetje’ (zeg maar ‘vrouwtje’) staat.

Cultuurfonds Basiliek Heilige Kruisverheffing Raalte

Raalte ligt in de mooie natuurrijke streek Salland, centraal binnen de driehoek Deventer, Zwolle, Almelo. Raalte en omgeving is overwegend katholiek. Midden in het hart van Raalte staat een prachtige kerk, die bekend staat als de kathedraal van Salland.
Vanaf 1992 is de kerk de eretitel basiliek verleend. Binnen de rooms-katholieke kerk is basilica ook een eretitel voor bijzondere kerken. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen basilica maior en basilica minor.Vrijwel alle basilieken (zo'n 1500) vallen onder die laatste groep. Er zijn slechts vier basilica maior en die zijn alle gelegen in Vaticaanstad/Rome.
In Nederland zijn 20 basilieken waaronder de H. Kruisverheffing.
 
Het cultuurfonds organiseert regelmatig concerten in deze prachtige basiliek met een mooie akoestiek.

Vereniging Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.
 
Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven.
 

Het Nederlandse Rode Kruis

Bij rampen en conflicten helpen we direct. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 17 miljoen vrijwilligers is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten direct met levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Ons doel: zoveel mogelijk levens redden.

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet terzake doen.

Stichting Water for life

Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo'n één miljard mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon en veilig drinkwater of hebben geen wasgelegenheid en toiletten. En 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen zoals toiletten. 
 
Water for Life is een initiatief van drinkwaterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hun klanten helpen mee. Zij kunnen vaste donateur worden en zo via hun waterfactuur geld geven. Klanten én niet-klanten kunnen bovendien een eenmalige gift doen of geld inzamelen via een zelf te organiseren actie.

Stichting Havonos

Havonos staat voor Hart voor Noo(r)d Oost Sri Lanka.

De tsunami van 26 december 2004 was directe aanleiding om de Stichting Havonos  op te richten.
Door al jaren met Sri Lankanen in Nederland te werken, weten we veel over hun achtergrond en cultuur.
 
Havonos is met haar hulp begonnen in Nilaveli en omstreken, het Oosten van Sri Lanka en heeft daar samengewerkt met de partnerorganisatie SAC, onder leiding van Pastor Gunam. Er zijn sinds 2005 tal van projecten op gebied van scholing, wederopbouw, landbouw, etc. gerealiseerd.
 
In eerste instantie hebben wij ons met de stichting volledig op noodhulp gericht. Geleidelijk aan is de directe hulpverlening uitgebreid naar duurzame ontwikkelingsprojecten. Veelal ook in samenwerking met diverse nationale en internationale hulporganisaties, o.a. de Stichting Wilde Ganzen, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en stichting ZOA.
 
Het nieuwe werkgebied:
Na succesvolle projecten in het oosten afgerond te hebben werkt Havonos nu in een nieuw projectgebied, het Vanni-district, in het noorden van Sri Lanka. De Vanni is het meest verwoeste gebied van Sri Lanka. Hier heeft het slotoffensief van de jarenlange oorlog plaats gevonden. Veel kinderen zijn door het oorlogsgeweld wees geworden en veel gezinnen zijn hun kostwinner kwijt geraakt.
Door deze trauma’s en de feitelijke vernieling van de woonomgeving is de ontreddering groot. De mensen hebben geen middelen en weten niet waar ze moeten beginnen met het her(op)bouwen van hun leefomgeving.
 
Wij willen hen daarin, samen met onze partnerorganisatie OMI ter plaatse begeleiden en daadwerkelijk helpen.
Op dit moment steunt Havonos samen met Wilde Ganzen, een initiatief vanuit de bevolking om hulp te bieden bij het opzetten van twee multifunctionele gemeenschapshuizen voor kinderen en volwassenen. Veel van deze mensen leven nog zonder voorzieningen zoals water, toilet en elektra in een verwoest gebied. 
Wij hebben de erbarmelijke omstandigheden zelf gezien. Jong en oud kunnen in deze huizen opgevangen worden en terecht voor allerlei activiteiten, zoals het volgen van educatie, trauma's verwerken en andere leeractiviteiten rondom landbouw, veiligheid en gezondheid. 
Door een opleiding te volgen kunnen ze een diploma behalen en voorzien in eigen inkomsten. Het is een belangrijke stap in hun zelfvertrouwen om zich weer op de toekomst te kunnen gaan richten.

Fem for Cycle for Plan

In juni 2020 ga ik naar Malawi en ik neem mee… een fiets, een tent, goed getrainde benen, doorzettingsvermogen en enthousiasme, mijn passie en interesse voor ontwikkelingsbeleid, het idee dat iedereen op de wereld gelijk is en… minimaal 4000 euro. Aldus de jonge topper Femke van Heun.
 
Waarom dan?
 
Het antwoord op deze vraag is: keuzes. Niet alleen omdat ik de keus heb kunnen maken om mee te doen aan dit fantastische avontuur, maar omdat wij allemaal dagelijks gemiddeld meer dan 35.000 keuzes maken. Bewust en onbewust, groot en klein. Bijvoorbeeld over wat we vanavond gaan eten, maar ook over wat we gaan studeren, waar we willen werken en het allerbelangrijkste, wat ons gelukkig maakt in het leven.
 
Wat hieraan ten grondslag ligt is vrijheid. De sociale, financiële en juridische vrijheid om deze keuzes te kunnen maken. Voor vrouwen in Nederland is dit zo vanzelfsprekend dat we hier vaak niet eens meer over nadenken. Dit is alleen maar goed, want dit betekent dat wij ons in het dagelijks leven niet meer druk hoeven te maken over deze fundamentele mensenrechten. Ik vind dat elke vrouw op de wereld deze vrijheid verdient.
 
Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door de verschillen in de wereld, arm-rijk, man-vrouw, noord-zuid, machtig-afhankelijk, vrijheid-onderdrukking. Hoe mooi is het dat ik de keus heb gehad om deze interesse te volgen en om hier aan de andere kant van het land én van de wereld over heb kunnen studeren?! Mijn keuzes zijn van mij, en ik ben ontzettend blij dat ik deze de afgelopen 22 jaar allemaal heb kunnen maken. Vanuit deze vrijheid wil ik mij graag inzetten voor meisjes die ook een verhaal en ambitie hebben, meisjes die ook hun dromen willen najagen, meisjes die vrij willen (en moeten!) zijn. En daarom ga ik naar Malawi.
 
De realiteit is dat vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden vaak niet eens de kans krijgen om na te denken over hun dromen. Dit heeft allemaal te maken met armoede, een gebrek aan onderwijs, discriminatie, wetgeving, cultuur en traditie. De combinatie van deze factoren zorgt voor een van de grootste obstakels voor meisjes in ontwikkelingslanden: kindhuwelijken. Meisjes worden uitgehuwelijkt zodat er één mond minder te voeden is, omdat het altijd al zo gaat en omdat hun ouders denken dat dit de juiste manier is. Gevolgen hiervan zijn dat meisjes te vroeg uit hun veilige omgeving vertrekken, te maken krijgen met huiselijk geweld, te vroeg zwanger worden wat weer voor gezondheidsproblemen zorgt én dat ze helemaal niet meer naar school kunnen en mogen. Een vicieuze cirkel dus.
 
Plan International helpt om deze cirkel te doorbreken en helpt meisjes meer vrijheid te geven zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Om die reden ga ik in juni in zeven dagen meer dan 500 kilometer en 7000 hoogtemeters afleggen. In Malawi trouwt 50 procent van de meisjes voor hun achttiende. Tijdens de fietstocht van Cycle for Plan bezoeken we projecten in Malawi die precies bovenstaande oorzaken van kindhuwelijken aanpakken. De 4000 euro die ik met mijn fietstocht op ga halen, komt direct ten goede aan deze projecten. Ik ga dus met mijn eigen ogen zien hoe het geld dat ik ophaal geïnvesteerd wordt! Mijn reis- en onkosten betaal ik zelf, dus al het gedoneerde geld gaat direct naar de projecten in Malawi. 

De Beursvloer Raalte

De maatschappelijke beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin.
 
De beursvloer is een leuke en snelle manier om bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid bij elkaar te brengen.

Sport Talent Fonds, Olympisch Netwerk Overijssel

De weg naar de top is lang. Jonge talentvolle sporters komen onderweg vele hobbels tegen, voordat zij de top hebben bereikt. Ondanks hun talent, ambitie en doorzettingsvermogen kunnen blessures, maar ook een gebrek aan financiële middelen redenen zijn om vroegtijdig af te haken. Daarom is het Sport Talent Fonds in het leven geroepen. Vanuit het Fonds kan financiële ondersteuning aan deze talenten worden geboden, zodat zij hun droom kunnen blijven najagen.

Klaverblad TON Almelo

Topturnen Oost Nederland biedt talenten een turnopleiding op topsportniveau. Deze opleiding is gericht op de nationale selecties van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en uiteindelijk op deelname aan nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden, zoals EJOF, J-EK, Europese- en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen . De topsportopleiding - van talentontwikkeling tot en met het opleiden tot het uitvoeren van het "vak van topsporter" - van TON heeft plaats binnen haar topsportorganisatie Klaverblad TON Almelo.
 
 

Toerclub Nieuwleusen (TCN)

Toerclub Nieuwleusen (TCN) is opgericht op 12 december 1977. De club werd destijds opgericht door een aantal enthousiaste fietsers met de naam Klinge Trappers.
 
In 1980 werd de naam gewijzigd in Toerclub Nieuwleusen met zowel leden uit Nieuwleusen, Staphorst en Rouveen, alsmede ook uit de omgeving hiervan. De toerclub is aangesloten bij de Nederlandse ToerFiets Unie (NTFU). De toerclub telt 200 enthousiaste leden. TCN is inmiddels een volwassen vereniging en kent een racefietsafdeling, een damesafdeling en een ATB afdeling.
 
De toerclub is traditiegetrouw enthousiast in beweging met het gezamenlijk fietsen van tochten, zowel op de weg (racefiets) als in het bos (ATB).
 
Ook met deze toerclub heeft Interimair een bijzondere en langdurige sponsorrelatie.
 
Interimair is al jaren shirtsponsor.
In 2007 bestond deze Toerclub 30 jaar en heeft toen met een monstertocht 'Ride for the Oekraine 2007' maar liefst ruim € 40.000,00 aan sponsorgelden ingezameld voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.
Interimair was een van de hoofdsponsoren.
 
   
 
   
       

Sallands Cross Circuit

Het was 15 jaar terug best spannend en gedurfd aan de voorkant van de eerste editie van het Sallands Cross Circuit. Toen eenmaal de loopbundel op stoom raakte, maakten twijfels snel plaats voor groeiend enthousiasme. Lokale organisaties voelden zich wel in deze samenwerking, het aantal lopers groeide van jaar op jaar en de impact van het loopfestijn in Salland snelt de komende editie al weer vooruit.

Een reden te meer om tijdens de komende winter flink uit te pakken, vond het bestuur. Omdat de primaire focus ligt in het streven zoveel mogelijk mensen een serie mooie hardloopweekends te bezorgen, werd unaniem ingezet op uitbreiding van het aantal crosslopen. De Oostermaetloop in Lettele, de Jumbo Kamphuis Crossloop in Hoonhorst en de Avonturenpark Hellendoorn Crossloop zien hun eerste daglicht en zullen – gemonitord door bestuursleden van het crosscircuit – opnieuw nieuwe groepen hardlopers aantrekken. De bestaande Bunkercross in Olst vormt de afsluiting van de 15de jaargang, waarin de bestaande 11 crosslopen opnieuw de harde kern vormen. Energiek, enthousiast èn vooral gestreeld deel te mogen uitmaken van het populaire circuit liggen op dit moment de draaiboeken al nagenoeg klaar in zowel Lettele, Hoonhorst als in Hellendoorn. Ondanks de wetenschap dat deze geste vanuit het Sallands Cross Circuit eenmalig is, voorzien de kersverse organisaties een goede toekomst voor hun plaatselijke loop.

Voetbalvereniging TCV'28 Tubbergen

De vereniging TVC’28 telt anno 2015 ongeveer 850 leden. TVC is afkomstig uit Tubbergen, een dorp met ongeveer 5500 inwoners. De club is een echte amateurvereniging, maar wel een met ambitie. Naast een goede jeugdopleiding kenmerkt de vereniging door een prachtige accommodatie en een goede organisatie. De vereniging wordt gedragen door het bedrijfsleven getuige de vele sponsoren die de club ondersteunen. In dit artikel zullen we op enkele van deze onderwerpen nader in gaan.

Interimair was een van de shortsponsoren.

Voetbalclub S.V. Nieuwleusen

S.V. Nieuwleusen is een bruisende en sterk groeiende vereniging. De club telt ongeveer 800 leden waar zowel prestatief als recreatief gevoetbald kan worden.

Interimair was een van de shirtsponsoren.

Sallandse Mixed Hockey Club Raalte

De Sallandse Mixed Hockeyclub in Raalte is een jonge vereniging, opgericht op 11 november 1972. Destijds begonnen op een gravelveld aan de Zwolsestraat bij de toenmalige LTS. Na enkele verhuizingen heeft ze haar definitieve plek gevonden op het sportpark Ramele in het buitengebied van de gemeente Raalte.

Interimair is een van de shirtsponsoren.

Handbalvereniging Kwiek Raalte

De handbalvereniging kent in Raalte een grote belangstelling.
Kwiek heeft al vele topsportsporters voortgebracht, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Interimair was een van de shirtsponsoren.

Eeshof, zorggroep Sint Maarten

Bij Eeshof aan de rand van Tubbergen, is het prettig wonen. Of u nu voortdurend intensieve zorg en toezicht nodig hebt, of juist zelfstandig wilt wonen. Iedereen die deel van onze leefgemeenschap wil uitmaken en daar ook zelf aan wil bijdragen is van harte welkom bij Zorggroep Sint Maarten!
 
Gezien de bijzondere relatie die Interimair met de Eeshof heeft, zijn er een tweetal bijzondere sponsoracties aan verbonden.
 
In april 2006 werden aan de Meerzorg nieuwe tafels geschonken, een bijzondere aangelegenheid omdat mijn moeder daar destijds met veel plezier woonde. Het was tevens een van mijn eerste grote sponsoracties.
 
 
 
 
De wens van een zeer bevlogen medewerkster, al 24 jaar als verpleegkundig vrijwilligster geheel belangeloos betrokken bij Lourdesbedevaarten, om de 25ste keer te organiseren voor 'haar' eigen bewoners van het woonzorgcentrum de Eeshof, ging op 23 mei 2008 in vervulling.
26 oudere en hulpbehoevende bewoners startten die dag een 5-daagse Lourdesbedevaart.
Onder hen ouderen die hun hele leven nog nooit met vakantie geweest waren, laat staan een vliegtuig van dichtbij hadden gezien.
Voor deze groep ouderen en hun begeleiders was deze bedevaart onvergetelijk en zeer betekenisvol.
Interimair sponsorde de reiskosten van deze bijzondere ouderenreis. 
 
x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord